Tips.
Start Info Cobra Combi

Start Info Cobra 148/149

Start Info Pionjär BRH 80 & BR 120

Start Info Pro.e  


Åtg före start . nytt bränsle

OBS inte akrulat

& Luft filter kollat eller nytt monterat


Detta är TIPS / förslag .....inget tvång 


Att starta en Cobra Combi 

 

1. Fyll tanken full

2. Använd vanlig bensin 95 oktan

3. OBS använd inte akrulat  ( ALDRIG )

4. Använd godkänt 2 takts olja

5. 2 % olje inblandning 

    Blanda rätt använd mätmugg

6. Alltid borr eller mejsel i maskinen

7. funktionsväljaren upp 

    finns en anledning till detta ..

8. stopp knappen i rätt läge 

9. 10 pump på prajmerpumpen 

10. Full choke 

11. Gas Handtaget max ner

12. Dra o starta  / lungt o fint 

13. När cobran startar ...öppna choke till 1/2 eller mer 

14. Varmkör nu 2-3 min  
Att Starta en Cobra 148 / 149


1. Fyll tanken full med bensin och 5% olje inblandning

     blanda rätt ( använd mätmugg )

2. Borr eller mejsel i maskin ALLTID

3. Funktionsväljaren upp . Finns en anledning

4. Full Chock ( modell149 fullgas )

5. Dra lugnt  5-10 gånger

6. Öppna nu upp choken

7. Dra lugnt

8. När maskin hostar till ge den halv chock

9. VARMKÖR

   


Att Starta en Pionjär BRH 80 & BR120


1.  Fyll Tanken full med bensin

     rätt olje inblandning (använd mätmugg )

     5 % eller 8 %

2. Borr eller mejsel i maskin ALLTID

3. Funktions väljare i läge upp 

         Finns en anledning

4. Öppna bränsle skruv max

5. vrid chocken till Max

6. Dra lugnt tills maskin tänder till 

7. Öppna chocken 

8. Dra och starta maskin 

9. Kör maskin varm 

    justera bränsleskruven efter behov 

           maskin går bäst varm


 Att Starta En Spettmaskin MK-1 / Pro.e 


1.  Fyll tanken med bränsle 

     bensin 95 & 2 % 2 taktsolja 

2.  Kontrollera nivå i slaghuset ( gul plugg )

     OBS vid kontroll olje nivå 

     Maskin skall stå upp 

3.  Starta alltid med mejsel i maskin 

4.  pumpa prajmerpumpen 5-10 gånger 

5.  tryck in decomventlen

6.  vrid chok armen MAX 

8.  stoppbrytare i rätt läge 

9.  gashandtaget max gas 

10.  dra lungt i startsnöret och starta 

11 . varmkör ...... 


Om detta inte funkar   .Gör något eget  eller ring

Stig Svensson 0703 327 090 


Felsöknings tips

1. bränslet 

2. Luft filter 

3. Tändstiftet ....Tändhatten gnista

4. Funktionsväljaren

5. Stoppknappen   

 

 


Uppdaterad 2023-11-01